Vi informerar – Dröjstid kan uppstå!

Nyheten publicerades den 23 april 2021

Covid-19 – Dröjstid kan uppstå!

De rådande omständigheterna kring Covid-19 (Corona) gör att försiktighetsåtgärder vidtas i allt större utsträckning.
Detta innebär att vi för tillfället har en ökad frånvaro bland medarbetare. Detta påverkar vår förmåga att bedriva verksamheten jämfört med under ordinarie förutsättningar.
Vi på Egeryds gör just nu vårt bästa för att ni som är våra kunder ska påverkas så lite som möjligt av detta. Vi ber er ha överseende med att de mest akuta ärenden kommer att prioriteras men dröjstid kan uppstå.

Så minskar vi på Egeryds risk för smitta.
Att ni känner er trygga i våra fastigheter är väldigt viktigt för oss! Därför vill vi med anledning av covid-19 (corona) informera om att vi har processer, rutiner och medarbetare redo för att fortsätta leverera våra tjänster och förvaltning utan avbrott. Vi följer myndigheternas råd och rekommendationer och agerar i enlighet med dem och därtill gör vi egna åtgärder.
Alla Egeryds medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19.

Vad kan du som kund göra?

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Har du de senaste 14 dagarna varit i områden med smittspridning av covid-19 eller i kontakt med smittad person, ber vi dig informera oss om detta i samband med felanmälan eller inför ett möte med oss
  • Överväg om ett telefonmöte är ett alternativ till ett fysiskt möte.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk, använd munskydd och håll avstånd. För allmän information om covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13 eller gå in på www.folkhalsomyndigheten.se

    Vi bryr oss!