Du kan göra skillnad, visselblås!

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetare, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till VD och HR som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din Visselblåsning.
Din digitala rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Klicka på länken https://whistle.qnister.com/egeryds och den öppnas då i en ny flik.
Undvik företagets dator eller nätverk.
Du kan även boka ett möte eller tala in din rapport genom att ringa 019-167598