Underhållsplan för fastigheter.

 

Underhållsplan för fastigheter, vad är det?

En underhållsplan för fastigheter ger dels en indikation på kostnader för en förening och är även  ett sätt att föra kunskap vidare tex nör styrelseledamöter byts ut eller slutar. Grundprincipen för riktig undehållsplan plan, man mäter huset mäts och inventeras ordentligt,  installationer som finns dokumenteras och mängder och ytor registreras.

Varför ska man ha en underhållsplan

Med en underhållsplan får man kontroll på föreningens framtida ekonomi i både det korta och det långa perspektivet.
Då kan man bättre planera underhållsarbeten och åtgärder till ett lägre pris genom samordning.
Det förenklar planeringen av det årliga avsättningsbehovet till underhållsfonden.
Att jha en underhållsplan kan ibland vara avgörande vid ett behov av finansiering.
Det skapar en tryggare grund för styrelsen så man kan fatta rätt beslut.
Bostadsrättföreningen får en dokumneterad historik på underhåll och investeringar vilket gör det enklare att rekrytera nya styrelsemedlemmar i framtiden.

Vad kort beskriver en underhållsplan för fastigheter?

 • Vad som behöver göras.
 • När det behöver göras.
 • Kostnaden för vad som ska göras.

Vem använder en underhållsplan?

 • Styrelsen – Hjälper till att skapa ett bättre underlag för kommande beslut om tex. avgifter och underhåll.
 • Den tekniska-förvaltaren – Använder sig av planen i sitt dagliga arbete, då man finner alla husets mängder, typer och enheter i den.
 • Den ekonomiska-förvaltaren – Gör det lättare budgetera föreningens ekonomi.
 • Revisorn – Använder sig utav planen i sitt arbete med föreningens ekonomi.
 • Kreditgivare – Använder sig utav planen för att göra en kreditbedömning vid behov av finansiering.
 • Potentiella köpare av lägenheter i föreningen kan enklare konstatera den ekonomiska statusen.

Hur gör vi en underhållsplan?

Vi bokar ett möte med er styrelse och genomför då en okulär besiktning av fastighetens byggnader och mark.
Efter mötet med stöd av nödvändiga ritningar och underlag skapas en lista med underhållsbehov för fastigheten. Föreningsstadgarna spelar också en avgörande roll, dessa bestämmer vad föreningens ansvar omfattar. Egeryds använder fastighetssystemet Xpand från Incit/Aareon som är Europas ledande systemleverantör för fastighetsägare. Åtgärder och investeringar i systemet hämtas från REPAB-katalogen som är branchens ”bibel” vad gäller underhåll. Som ett resultat av vårt arbete blir det fastighetens underhållsplan som skall uppdateras varje år tillsammans med styrelsen.

Underhållsplanen uppdaterar vi årligen.

 • Vi bokar ett möte och går igenom vad som gjorts och vad som ska göras.
 • Okulär-besiktning av fastigheten tillsammans med styrelsen och bestämmer vad som skall göras underoch året vad som eventuellt kan skjutas upp.
 • Uppdaterar planen och levererar den uppdaterad till föreningen.

 

Läs mer om vilka tjänster Egeryds Fastighetsförvaltning erbjuder.
Vi har kontor i Örebro, Lindesberg, Eskilstuna och Karlstad.

 

Övriga tjänster

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk Förvaltning

Ekonomisk förvaltning Det kan vara både svårt och tidsödande att sköta ekonomin i en bostadsrättsförening. Därför kan vår Ekonomisk förvaltning hjälpa er i styrelsen med…

Läs mer om Ekonomisk Förvaltning
Teknisk Förvaltning

Teknisk Förvaltning

Med fastighetens långsiktiga värde och välmående i fokus.

Läs mer om Teknisk Förvaltning
fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Egeryds Bostadsklubb är kundportalen som ger dig uppdaterad information om allt som rör din bostadsrättsförening.

Läs mer om Fastighetsskötsel
Städning och lokalvård

Lokalvård

Städning och lokalvård Städning och lokalvård Att mötas av en välskött och välstädad fastighet är viktigt för alla boende, anställda och besökare. På Egeryds Fastighetsförvaltning…

Läs mer om Lokalvård
snöröjning skottning halkbekämpning

Snöröjning

Yttre skötsel – Snöröjning Snöröjning skottning och halkbekämpning. Har du börjat planerat för vinterns snöröjning skottning och halkbekämpning? Även om det inte är snösäsong så…

Läs mer om Snöröjning
Trädgårdsskötsel plattsättning markarbete.

Yttre skötsel

Yttre skötsel – Trädgårdsskötsel och markarbete Trädgårdsskötsel och markarbete Det första man ser när man kommer till en fastighet är utemiljön. Därför kräver en trygg,…

Läs mer om Yttre skötsel
Entreprenad - Egeryds fastighetsförvaltning

Entreprenad

Entreprenad – Egeryds fastighetsförvaltning Entreprenad – Egeryds fastighetsförvaltning. Inom vårt tjänsteområde Entreprenad tar vi hand om er fastighets miljö både ute och inne. Vi kan…

Läs mer om Entreprenad
SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete.

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

Vad är SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete  SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete är lagstadgat och ett lagkrav enligt Lagen om skydd mot olyckor. Den som äger en…

Läs mer om SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete