Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://egerydsff.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Cookie (kakor) – filer

Om du fyller i ett kontaktformulär på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Cookies (kakor) för Webbstatistik

För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. Nedan listar vi de cookies som sätts av egerydsff.se för just Google Analytics:

_ga – samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks hur länge, hur besökaren hittade till sidan, och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.

_gid – samlar in information från besökaren om besökaren och används för att skilja på olika användare. Cookien sparas i 24 timmar.

_gat – används för att begränsa antalet förfrågningar som skickas under en begränsad tid. Cookien sparas i 10 minuter.

Den information som Google Analytics cookies genererar, inklusive IP-adress, lagras på servrar hos Google. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen används även i marknadsföringssyfte. Funktionerna för att få fram Demografi och intresse rapporter, Advertising reporting features i Google Analytics samt funktionerna för att använda remarketing med Google Ads är aktiverade. Just dessa funktioner används för att förbättra hemsidan samt i marknadsföringssyfte för att kunna förbättra våra marknadsföringsstrategier och utfall. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Vill du inte att dina besök ska synas statistiken?

Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken för egerydsff.se så kan du installera ett tillägg i din webbläsare.  Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).”

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Egeryds och GDPR Inledning Utgångspunkten för policyn är GDPR, General Data Protection Regulation, som innebär en skärpning i personuppgiftshanteringen samt ökad säkerhet för dig som kund i fråga om den personliga integriteten.
Personuppgiftslagen, PUL, ersattes därför med en ny lag som tydliggör samt stramar åt hanteringen av personuppgifter.
Policynredovisar hur vi inom koncernen tillämpar GDPR, i syfte att du som kundska känna dig trygg med beslutet att anförtro oss dina eller era personuppgifter.
Vi bryr oss om våra kunders integritet och tror att det bidrar till ett långsiktigt, engagerat och kvalitetssäkrat samarbete.Juridiskt ansvarTillsynsmyndigheten är Datainspektionen vilka kontrollerar att vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.
Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Nedan följer vem som innehar det yttersta ansvaret och vad som gäller utifrån de olika kundrelationsområdena. 
BostadsrättsföreningarEftersom Egerydsgruppen behandlar dessa personuppgifter påuppdrag av bostadsrättsföreningar verkar vi som personuppgiftsbiträde, bostadsrättsföreningen är den personuppgiftsansvarige.
Avtal finns tecknat för att säkerställa de förpliktelser vi har gentemot varandra. Kommersiella fastigheterÄven gällande kommersiella fastigheter verkar vi som personuppgiftsbiträden eftersom personuppgiftsbehandling sker på uppdrag av fastighetsägarna.
Avtal finns tecknat för att säkerställa de förpliktelser vi hargentemot varandra.HyresgästerEgerydsgruppens moderbolag Egle Holding AB är personuppgiftsansvarig över våra hyresgästers personuppgifter.
Egle Holding AB innehar det yttersta ansvaret gällande all form av behandling för dessa. Avtal finns tecknat för de som i sin tur verkar som personuppgiftsbiträden inom och utanförkoncernen, vilka träffas för att göra det tydligt vem som innehar vilket ansvarsområde.
Vi delar endast de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
 
Kontakt: Egle Holding AB
Adress: Idrottsvägen31B,
702 32 Örebro
Tel: 019-18 18 18
E-post: info@egeryds.se
 
Vilka personuppgifter behandlas? Exempel på personuppgiftervi behandlar: NamnPersonnummerAdressTelefonnummerE-postadressKreditupplysningUppgifter om uttryckningar hos en boende pga förargelseväckande beteendeEventuell borgenär, namnEventuell god man, namn och adressVid ingående av hyresavtal inhämtas uppgifter om inkomst och anställning
 
Egerydsgruppens arbete med personuppgifter
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som indirekt eller direkt kan härledas till en persons identitet, det finns två typer som omnämns i GDPR, personuppgifter och känsliga personuppgifter. Vanliga personuppgifter är exempelvis: namn, adress, telefonnummer, personnummer, intressen och e-postadress.Känsliga personuppgifter är uppgifter som ska hanteras mer aktsamt och innebär uppgifter om: fackligt medlemskap, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning, hälsorelaterade uppgifter, ras och etniskt ursprung. Vilka personuppgifter behandlas?
Exempel på personuppgiftervi behandlar:
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kreditupplysning
Uppgifter om uttryckningar hos en boende pga förargelseväckande beteende.
Eventuell borgenär, namn
Eventuell god man, namn och adress.
Vid ingående av hyresavtal inhämtas uppgifter om inkomst och anställning

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter.
Vi behandlar endast personuppgifter utifrån GDPR:s lagliga grunder:
Samtycke från kunden, det vill säga det krävs ett godkännande för att behandla personuppgiften.
Ett exempel på det är att du som kund anmäler dig till prenumeration av våra nyhetsbrev. Fullgöra avtal som till exempel vid upprättande av hyresavtal samt överlåtelseavtal av bostadsrättkrävs att vissa personuppgifter anges.
Fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bland annat Avtalslagen, Bokföringslagen, Bostadsrättslagen samt Hyreslagen.
Skydda våra kunders grundläggande intressen som till exempel att spara uppgifter om tidigare boende som har haft ett såpass förargelseväckande beteende att det har orsakat andra boende psykisk eller fysisk ohälsa.
Giltig intresseavvägning som till exempel lagring av personuppgifter vid intresseanmälan gällande hyreslägenhet. Insamling av personuppgifterFör hyresgäster samlas personuppgifter in och behandlas när du söker bostad hos oss
(genom en intresseanmälan för en lägenhet via vår hemsida), när ett avtal tecknas, under hyresförhållandet samt när hyresförhållandet upphör.