Välkommen till Egeryds Fastighetsförvaltning i Karlstad.

I Karlstad finns Egeryds Fastighetsförvaltnings kontor på Herrhagen. Egeryds historia i Karlstad började så sent som våren 2019. Egeryds har under året i Karlstad utvecklats till att bli en helhetsleverantör av fastighetsrelaterade tjänster. Våra kunder finns i hela Karlstad med kranskommuner och består mestadels av Bostadsrättsföreningar, hyresfastighetsägare och kommersiella fastighetsägare.

Karlstadkontoret består av 4 medarbetare i nuläget men med en tydlig ambition att växa. Våra medarbetare är vår största tillgång och besitter stor kompetens inom sina specifika områden. Kompetensutveckling ligger oss varmt om hjärtat, vi ser nämligen att medarbetare som utvecklas också utvecklar vårt företag. Vi jobbar även aktivt med att främja ett hälsosamt liv och tränar därför tillsammans i Egeryds Sportklubb; ESK.

I Karlstad erbjuder vi Teknisk Förvaltning, Ekonomisk Förvaltning och Fastighetsskötsel. Vi värdesätter att till största del utföra våra tjänster med egen personal och har en stor modern maskinpark och moderna IT-stöd till vår hjälp.

Vi har också påbörjat vår resa mot en mer miljömässigt hållbar produktion genom att ersätta bensindrivna verktyg med eldrivna motsvarigheter, detta ger mindre miljöpåverkan, en bättre arbetsmiljö och tystare omgivning för er kunder.
Vår filosofi bygger på en nära relation med våra kunder för att på bästa sätt förstå hur vi kan hjälpa er bli en bättre fastighetsägare. Vår roll är helt enkelt i linje med vårt syfte ”Att möjliggöra för kunden att vara en professionell fastighetsförvaltare och fastighetsägare.” Vi tror därför på att jobba lokalt och tillsammans med er kunder för att kunna leva upp till vårt syfte.

Våra ledstjärnor ”Långsiktighet, Engagemang och Kvalité” genomsyrar vårt sätt att tänka och arbeta.

Kontakta oss

Besök till kontoret bokas i förväg.

Herrhagsgatan 68
054-13 13 30

  Kontakta våra medarbetare