Underhållsplan för bostadsrättsföreningar och fastigheter.

Nyheten publicerades den 19 januari 2021
Sverige

Underhållsplan

 

Vad är en underhållsplan?
Sofie Skoog – Fastighetsförvaltare och expert på underhållsplaner förklarar.

Underhållsplan för bostadsrättsföreningar och fastigheter består i enkla drag av två delar, innehållsförteckning och en ekonomisk plan. Underhållsplanen berättar för föreningen och boende hur fastigheten är uppbyggd (antal huskroppar, sophus, garage etc). Vilka material som finns (ex, plåttak, träpanel, 3-glas aluminiumfönster, putsad sockel, inglasade balkonger etc). När är fastigheten byggd eller senast renoverad.

Varför är det vikigt att att ha en underhållsplan?

En underhållsplan underlättar för föreningen och de boende att planera kommande underhåll, såväl tidsmässigt som ekonomiskt. Den ekonomiska delen av underhållsplanen ger föreningen god finansiell insikt och kännedom. En god finansiell insikt i kombination med en väl underhållen fastighet är önskvärt bland såväl nya boende, banker och kreditgivare

Fem tips: Varför ska man ha en underhållsplan?

  • Kännedom om fastigheten. En underhållsplan innehåller hur fastigheten är uppbyggd, mängder och byggår.
  • Planering av underhåll (vad behöver underhållas och när?)
  • Planering av ekonomi. (hur mycket kostar underhållet och framtida investeringar?)
  • Långsiktig stabilitet, såväl strukturellt som finansiellt.
  • Trivsel. En väl underhållen fastighet ger ökad trivsel för alla i föreningen

Vad innehåller en underhållsplan?

Innehållsförteckningen eller mängdförteckningen som vi på Egeryds kallar den. Det är en rapport på underhållsplanen som ger föreningen samlad information av husets material och beståndsdelar. Föreningar saknar i vissa fall dokument och samlad information som avser fastigheten. Samt när man senast gjorde åtgärder.

Typiska funderingarna för en bostadsrättsförening kan vara: 

  • När bytte man fönster och dörrar ?
  • När gjorde man en genomgång av ventilationen?
  • Hur många år sedan var det man renoverade taket eller målade om ?
  • Exempelvis: Vilka som bodde här då?
  • Dessutom vart finns all dokumentation?

Frågorna kring underhållsplan för bostadsrättsföreningar kan vara många och varierande och tillsammans reder vi ut dessa frågetecken. Efter det så sammanställer vi allt i en underhållsplan.

Hur gör vi en underhållsplan för bostadsrättföreningar?

Vi besiktigar fastigheten okulärt, samlar in ritningar och protokoll. Vi sammanställer informationen: material, mängder, kvm, styck, byggår, teknisk livslängd och årtal för nästa byte. När mängdförteckningen är klar kan den ekonomiska delen av underhållsplanen sammanställas. Den rekommenderade avsättningen visar då de finansiella resurser som behövs för att upprätthålla och underhålla fastigheten framöver.

Offertförfrågan


Vi erbjuder även totalförvaltning med alla tjänster en bostadsrättsförening behöver.

Vi vill gärna träffa er och berätta hur vi kan på bästa sätt erbjuda våra tjänster. Skicka en förfrågan redan idag genom att maila oss info@egeryds.se ringa 019-18 18 18 eller klicka på offertförfrågan nedan.

Egeryds Fastighetsförvaltning erbjuder fler tjänster, så som ekonomisk förvalting och fastighetsskötsel.

Vi har kontor i Örebro, Lindesberg, Eskilstuna och Karlstad.


Lokaler

Är du på jakt efter bostad, lokal till ditt företag eller förening?
Läs mer på Egeryds fastigheter