Hur beskär man träd, buskar och när?

Nyheten publicerades den 29 maj 2020
Sverige

Hur beskär man träd, buskar och när

Hur beskär man träd och buskar?

Vi på Egeryds Fastighetsförvaltning AB har rätt och stor kompetens för vård av era träd. Våra duktiga trädgårdsmästare innehar lång erfarenhet samt yrkesbevis för både beskärning och trädvård.
Varmt välkommen att kontakta Anneli på 019-181814 eller anneli.jernetz@egeryds.se

  Boka JAS
 

Hur beskär man och när?
JAS-perioden är den tidsperiod som ur biologisk synpunkt lämpar sig bäst för att beskära buskar och träd.  Namnet kommer från att perioden sträcker sig över juli, augusti och september.  Anledningen till att perioden lämpar sig för beskärning är att växterna befinner sig i den senare delen av vegetationsperioden, då de är som mest motståndskraftiga mot yttre påfrestningar.  De hinner då reagera på beskärningen och planera nästa års knoppar. Kärnfrukt så som äpple och päron kan vara svårt att beskära under JAS periden då de bär frukt. Men dessa tål tidig vårbeskärning. Men för en hel del växter är vårbeskärning olämplig på grund av så kallad blödning. 

Källa Wikipedia

Exempel på träd och buskar som kan beskäras under JAS-perioden

Träd och buskar: Bok, Avenbokbjörk, hästkastanj, körsbär, lönn, magnolia, mullbär, näsduksträd, sibiriskt korkträd, snöflockbuske, tulpanträd och valnöt.

Hur beskär man träd och varför?

Genom att gallra bort grenar som sitter för tätt släpper man in luft i kronan vilket gör att trädet växer bättre och håller sig friskare. Detta förhindrar angrepp av svampsjukdomar som t. ex. grenröta. Unga träd behöver en uppbyggnadsbeskärning så att de blir fina i kronan och håller sig starka och friska i framtiden.

Påbörjas beskäringen tidigt byggs ett starkt och funktionellt träd. Det är för att trädet ska kunna hantera belastningar samt stötta trädkronan under hela livslängden. Om ett träd blivit för stort kan man med rätt beskärning kontrollera storleken så att det ändå kan stå kvar på sin växtplats. Vi tar ogärna ner befintliga träd då de är ett viktigt grönt inslag i allas vår närmiljö. Buskar och träd föryngras samt bevaras längre när de beskärs korrekt.

Ett fruktträd som är beskuret på rätt sätt gynnar fruktsättningen samt ger större och sötare frukt. Parkträd bör ses över årligen så att man kan upptäcka och ta bort torra grenar som annars riskerar att falla spontant. Plötsliga grenfall är en vanlig åkomma efter en varm och torr sommar. Fallande grenar kan leda till personskador och skador på fasta ting i trädets närhet. Vid en översyn har man också chans att upptäcka och avlägsna grenar.

När ska då man beskära träd?
”Man kan säga att primärt så är det viktigare att beskärningen utförs korrekt, vilken årstid är sekundärt.”

Sex tips när du ska beskära träd.

  • För att få en fin trädkron ska man spara endast ett toppskott
  • Ta bort alla grenar som växer inåt och spar grenar som växer utåt för att få en luftig trädkrona
  • Grenarna ska inte konkurrera med varandra utan ta bort dessa som vill växa i samma riktning som den gren som du vill ha som huvudgren. Spara de grenar du vill ha kvar och ta bort de som sitter för nöra varandra så att de inte skaver mot varandra
  • De grenar som växer rakt ut från stammen är oftast starkast och försök ta bort grenar som har en vinkel mot stammen som är mindre än 45 grader. Då kan man undvika att grenarna skadas vid stora skärdar eller om det är stort snötryck
  • Se till att ta bort alla torra och döda grenar dirket men även de som är skadade eller sjuka
  • Se till att du beskär en torr och solig dag, regn och fukt ökar risken för svampangrepp.

 

Varmt välkommen att kontakta Anneli på 019-181814 eller anneli.jernetz@egeryds.se

Egeryds Fastighetsförvaltning finns i ÖrebroLindesbergEskilstuna och Karlstad