Lekplatsbesiktning

Nyheten publicerades den 22 januari 2020
Örebro

Enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till har alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.
Äger er bostadsrättsförening en lekplats? Enligt EU standard bör lekplatser besiktas en gång per år. Vi på Egeryds hjälper er att skapa en säker lekmiljö för de barn som vistas i området.

Bästa sättet att leva upp till säkerhetskraven är att låta en vår sakkunnig besiktningsman besiktiga lekplatsen en gång om året.

Vi erbjuder

  • Lekplatsbesiktning av utbildad besiktningsman
  • Fullständigt protokoll med eventuella brister
  • Uppföljning av åtgärdsplan
  • Bättra på färg, sandpåfyllning och allmän
    uppfräschning av ytorna runt omkring

Vindar och källare

Ur ett brandsyns perspektiv är det viktigt med framkomligheten i er fastighet.
Vi hjälper er gärna med att se över vindar och källare.
Vi kan rensa upp utanför förråden, forsla bort lämnade
föremål och städa golven.

Varmt välkomna att kontakta Kent på 019-181856
eller kent.wessman@egeryds.se