Lekplatsbesiktning

Nyheten publicerades den 22 januari 2020
Örebro

Äger er bostadsrättsförening en lekplats? Enligt EU
standard bör lekplatser besiktas en gång per år.
Vi på Egeryds hjälper er att skapa en säker lekmiljö för
de barn som vistas i området.

Vi erbjuder

  • Lekplatsbesiktning av utbildad besiktningsman
  • Fullständigt protokoll med eventuella brister
  • Uppföljning av åtgärdsplan
  • Bättra på färg, sandpåfyllning och allmän
    uppfräschning av ytorna runt omkring

Vindar och källare

Ur ett brandsyns perspektiv är det viktigt med
framkomligheten i er fastighet.
Vi hjälper er gärna med att se över vindar och källare.
Vi kan rensa upp utanför förråden, forsla bort lämnade
föremål och städa golven.

Varmt välkomna att kontakta Kent på 019-181856
eller kent.wessman@egeryds.se